Τηλεφωνικές Παραγγελίες 213 0324711
Αγαπημένα (0)

Όροι & Προϋποθέσεις

Καλώς ήρθατε στην Ιστοσελίδα www.mybay.gr.

Η παρούσα Ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί προκειμένου να παρέχει γενικές πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αυτής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εν λόγω Ιστοσελίδα, υπό τον όρο ότι συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Με την πρόσβαση σε αυτή την Ιστοσελίδα και τη χρήση της συμφωνείτε να τηρείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και να δεσμεύεστε από αυτούς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε να τηρείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και να δεσμεύεστε από αυτούς, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτή την Ιστοσελίδα, να την χρησιμοποιείτε ή να μεταφορτώνετε υλικό από αυτήν.

Oι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις δύνανται να μεταβληθούν

Η "mybay" διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή μεταβολής των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή δίχως πρότερη ειδοποίηση. Η χρήση από την πλευρά σας της παρούσας Ιστοσελίδας κατόπιν οποιασδήποτε τέτοιου είδους αλλαγής συνεπάγεται και συμφωνία από την πλευρά σας να τηρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως έχουν μεταβληθεί και να δεσμεύεστε από αυτούς. Για αυτό το λόγο, σας παροτρύνουμε να διαβάζετε τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την παρούσα Ιστοσελίδα. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αναθεωρήθηκαν για τελευταία φορά την 01/01/2015.

Πνευματικά δικαιώματα και περιορισμένη άδεια

Οτιδήποτε βλέπετε και ακούτε σε αυτή την Ιστοσελίδα (το «Περιεχόμενο»), συμπεριλαμβανομένων, επί παραδείγματι, όλων των κειμένων, των φωτογραφιών, των εικόνων, των γραφικών, των ηχητικών αποσπασμάτων, των αποσπασμάτων βίντεο, και των αποσπασμάτων βίντεο με ηχητική επένδυση, αποτελεί προστατευμένη πνευματική ιδιοκτησία σύμφωνα με τον νόμο  και τους ισχύοντες διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διατάξεις των διεθνών συνθηκών. Τα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου αποτελούν ιδιοκτησία της "mybay". Το πλήρες Περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας προστατεύεται ως συλλογικό έργο σύμφωνα με τον νόμο των  και τους ισχύοντες διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διεθνείς συνθήκες, και η "mybay" κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα στην επιλογή, τον συντονισμό, τη διαρρύθμιση και την προώθηση του Υλικού. Μπορείτε να μεταφορτώσετε, να αποθηκεύσετε, να εκτυπώσετε και να αντιγράψετε επιλεγμένα τμήματα του Περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, υπό τον όρο ότι:

χρησιμοποιείτε το Περιεχόμενο που μεταφορτώνετε αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς ή για την προώθηση των επιχειρηματικών σας συναλλαγών με την "mybay",

δεν δημοσιεύετε ούτε υποβάλλετε ηλεκτρονικά οποιοδήποτε τμήμα του Περιεχομένου σε οποιαδήποτε άλλη Ιστοσελίδα,

δεν δημοσιεύετε ούτε μεταδίδετε οποιοδήποτε τμήμα του Περιεχομένου σε οποιοδήποτε άλλο μέσο,

δεν μεταβάλλετε ούτε τροποποιείτε το Περιεχόμενο κατ’ οποιονδήποτε τρόπο ούτε διαγράφετε ή τροποποιείτε οποιαδήποτε ανακοίνωση περί πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων ή ανακοίνωση περί εχεμύθειας.

Πέραν των περιπτώσεων που δηλώνονται ρητώς παραπάνω, δεν έχετε το δικαίωμα αντιγραφής, μεταφόρτωσης, εκτύπωσης, δημοσίευσης, προβολής, εκτέλεσης, διανομής, μετάδοσης, μεταβίβασης, μετάφρασης, τροποποίησης, προσθήκης, ενημέρωσης, ταξινόμησης, περικοπής ή άλλης μεταβολής ή προσαρμογής του συνόλου ή οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας δίχως την πρότερη λήψη έγγραφης άδειας από την "mybay".

Με εξαίρεση τα προαναφερθέντα, κανένα δικαίωμα, κανένας τίτλος ή συμφέρον από το μεταφορτωμένο Περιεχόμενο δεν μεταβιβάζεται σε εσάς όταν μεταφορτώνετε Περιεχόμενο από την παρούσα ιστοσελίδα. Με εξαίρεση την περιορισμένη, μη αποκλειστική άδεια, η οποία χορηγείται ρητώς παραπάνω, κανένα στοιχείο που περιέχεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή στην παρούσα Ιστοσελίδα δεν θα εκλαμβάνεται ως εκχώρηση αδείας, είτε με υποδήλωση είτε με ανασκευή είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ούτε κανένα άλλο δικαίωμα επί οποιουδήποτε πνευματικού δικαιώματος, εμπορικού σήματος, ευρεσιτεχνίας ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας της "mybay"ή οποιουδήποτε τρίτου.

Εμπορικά Σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που προβάλλονται στην παρούσα Ιστοσελίδα (τα «Εμπορικά Σήματα») αποτελούν καταχωρημένα και μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα της "mybay", ή τρίτων που έχουν αδειοδοτήσει τα εμπορικά τους σήματα στην "mybay"ή σε μια εκ των θυγατρικών αυτής.

Με εξαίρεση όσα ρητώς αναφέρονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δεν έχετε το δικαίωμα αναπαραγωγής, προβολής ή χρήσης κατ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος δίχως την πρότερη λήψη έγγραφης άδειας της "mybay".

Αυθόρμητες Ιδέες

Η "mybay"δέχεται ευχαρίστως τα σχόλια και τις απόψεις σας αναφορικά με την παρούσα Ιστοσελίδα. Όλες οι πληροφορίες και το υλικό που υποβάλλεται στην Mybay μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας, όπως οποιαδήποτε σχόλια, απόψεις, ιδέες, ερωτήματα, σχέδια, δεδομένα και τα συναφή, θα θεωρούνται ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ και ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΕΣ. Για το λόγο αυτό, σας ζητούμε να μην μας αποστέλλετε πληροφορίες ή υλικό το οποίο δεν επιθυμείτε να μας μεταβιβάσετε, συμπεριλαμβανομένων, δίχως κανέναν περιορισμό, οποιωνδήποτε εμπιστευτικών πληροφοριών ή πρωτότυπου δημιουργικού υλικού όπως ιδέες προϊόντων, υπολογιστικούς κώδικες ή πρωτότυπα καλλιτεχνήματα.

Υποβάλλοντας ανακοινώσεις και/ή υλικό στην "mybay"μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας, μεταβιβάζετε στην "mybay", δίχως καμία επιβάρυνση, όλα τα παγκόσμια δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα επί όλων των πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των πληροφοριών και/ή του υλικού που υποβάλλεται. Η "mybay"θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία και/ή υλικό υποβάλλεται μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας και οποιεσδήποτε ιδέες, οποιαδήποτε τεχνογνωσία ή τεχνική περιλαμβάνεται στις εν λόγω πληροφορίες και/ή το υλικό, για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, και όχι μόνο, της ανάπτυξης, της κατασκευής και της προώθησης προϊόντων χρησιμοποιώντας τις εν λόγω πληροφορίες ή το υλικό δίχως περιορισμό και δίχως καμία αποζημίωση προς εσάς.

Εντούτοις, η "mybay"δεν θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες ή το υλικό που υποβάλλεται μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας κατ’ ουδένα τρόπο ο οποίος συνιστά παραβίαση των ισχυόντων νόμων περί ιδιωτικότητας. Συγκεκριμένα, η "mybay"δεν θα δημοσιοποιεί το όνομά σας ούτε θα δημοσιοποιεί κατ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο το γεγονός ότι έχετε υποβάλλει πληροφορίες ή υλικό σε αυτήν εκτός εάν: (α) έχει λάβει την έγκρισή σας για τη χρήση του ονόματός σας, ή (β) σας έχει πρώτα ενημερώσει ότι το υλικό ή οι άλλες πληροφορίες που υποβάλλετε σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της παρούσας ιστοσελίδας θα δημοσιευθεί ή θα χρησιμοποιηθεί κατ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο αναγράφοντας το όνομά σας, ή (γ) εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται από το νόμο.

Είστε υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και άλλο υλικό το οποίο περιλαμβάνεται σε οποιεσδήποτε ανακοινώσεις υποβάλλετε μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, δίχως κανέναν περιορισμό, της αλήθειας και της ακρίβειας αυτών.

Πληροφορίες Τρίτων

Ορισμένες από τις πληροφορίες, τα άρθρα και άλλο υλικό που διατίθεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας παρέχονται στην "mybay"από τρίτους. Κατά την άποψή μας, όπου είναι εφικτό, η πηγή του εν λόγω υλικού τρίτων επισημαίνεται. Το εν λόγω υλικό τρίτων παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για το δικό σας συμφέρον και τη δική σας εξυπηρέτηση. Η "mybay"δεν επιδοκιμάζει το εν λόγω υλικό ούτε τους προμηθευτές που μας το παρέχουν, και επιπλέον η "mybay"δεν δεσμεύεται ούτε εγγυάται ότι το εν λόγω υλικό είναι έγκαιρο, ακριβές, ολοκληρωμένο ή αξιόπιστο. Η "mybay"δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών τρίτων.

Δεσμοί σε άλλες ιστοσελίδες

Η παρούσα ιστοσελίδα περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους σε Ιστοσελίδες τις οποίες δεν λειτουργεί η "mybay". Οι εν λόγω υπερσύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για το δικό σας συμφέρον και τη δική σας εξυπηρέτηση και δεν υποδηλώνουν καμία επιδοκιμασία του υλικού που περιλαμβάνεται σε αυτές τις Ιστοσελίδες τρίτων ούτε οποιαδήποτε σχέση με τους φορείς που τις λειτουργούν. Η "mybay"δεν ελέγχει τις εν λόγω Ιστοσελίδας και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους. Η πρόσβαση στις εν λόγω Ιστοσελίδες και η χρήση αυτών αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Πληροφορίες Προϊόντων

Οποιαδήποτε πληροφορία περιλαμβάνεται ή αναφέρεται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι απλώς ενδεικτική και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται παρά μόνο ως εισαγωγή στην mybay και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αυτής. Για συγκεκριμένες συμβουλές και οδηγίες αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε απευθείας με την mybay.

Δικαίωμα Τροποποίησης της Ιστοσελίδας

Η "mybay" ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΤ’ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ, Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, Ή ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΔΙΧΩΣ ΠΡΟΤΕΡΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤ’ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΩΝ.

Δηλώσεις για το μέλλον

Η Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνει δηλώσεις για το μέλλον – ήτοι δηλώσεις οι οποίες δεν αποτελούν ιστορικό γεγονός, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων για τις απόψεις και τις προσδοκίες μας. Οι εν λόγω δηλώσεις βασίζονται σε υφιστάμενα σχέδια, εκτιμήσεις και προβλέψεις και επομένως οι αναγνώστες δεν θα πρέπει να βασίζονται υπέρ του δέοντος σε αυτές. Οι εν λόγω δηλώσεις εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες, αρκετές από τις οποίες δεν έγκεινται στον έλεγχο της "mybay". Στην υποβολή εγγράφων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε αναγνωρίσει ορισμένους παράγοντες οι οποίοι ενδέχεται να διαφοροποιήσουν ουσιαστικά τα πραγματικά αποτελέσματα από εκείνα που περιλαμβάνονται στις εν λόγω δηλώσεις για το μέλλον. Οι δηλώσεις για το μέλλον ισχύουν μόνο για την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιούνται και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την ενημέρωσή τους με βάση νέες πληροφορίες ή μελλοντικά γεγονότα.

Αποποίηση εγγυήσεων


Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχεται “ως έχει” και “όπως διατίθεται”δίχως εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους. Στο μέγιστο δυνατό βαθμό σύμφωνα με τους  ισχύοντες νόμους , η “mybay” αποποιείται κάθε εγγύηση, ρητή , υποδηλούμενη ή  θεσπισμένη , συμπεριλαμβανομένων και όχι μόνο των υποδηλούμενων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας , καταλληλότητας για  συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης δίχως κανέναν περιορισμό προς τα παραπάνω , η “mybay” δεν δεσμεύεται  ούτε εγγυάται ότι η παρούσα ιστοσελίδα θα είναι διαθέσιμη μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή σε  μία συγκεκριμένη τοποθεσία ή ότι η λειτουργία της θα είναι απρόσκοπτη,ή άψογη . Η “mybay” δεν δεσμεύεται ούτε εγγυάται ότι το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας δεν περιλαμβάνει ιούς, σκουλήκια ή άλλους κώδικες οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν μολυντικές ή καταστροφικές ιδιότητες . Παρόλο που η “mybay”  έχει καταβάλλει και θα συνεχίσει να καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την παροχή έγκυρων και έγκαιρων πληροφοριών ,  οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να είναι ελλιπείς ή ξεπερασμένες και μπορεί να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά σφάλματα . Η “mybay”  δεν εγγυάται  ούτε δεσμεύεται για τη χρήση την εγκυρότητα ,την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την αξιοπιστία της παρούσας ιστοσελίδας ή των αποτελεσμάτων της χρήσης αυτής ή οποιωνδήποτε πληροφοριών δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα.


Περιορισμός ευθύνης


Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από την πλευρά σας πραγματοποιείται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.Σε καμία περίπτωση η“mybay” , ή οποιοσδήποτε διευθυντής, οποιοδήποτε στέλεχος, οποιοσδήποτε υπάλληλος ή αντιπρόσωπος αυτών δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημιά προκύπτει από ή σε σχέση με την πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα, τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής ή την στήριξη σας σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα δίχως κανένα περιορισμό προς τα παραπάνω , η  “mybay”  δεν θα φέρει ευθύνη κατ΄ουδένα  τρόπο για πιθανά σφάλματα ή παραλείψεις τα περιεχόμενα της παρούσας ιστοσελίδας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για οποιεσδήποτε αναφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από την“mybay”.Η παρούσα αποτελεί συνολικό περιορισμό ευθύνης που ισχύει για κάθε είδους απώλεια και ζημιά ,είτε άμεση είτε έμμεση, γενική ή ειδική συμπτωματική,παρεπόμενη, παραδειγματική ή άλλη συμπεριλαμβανομένων, δίχως κανέναν περιορισμό, της απώλειας δεδομένων, εισοδήματος ή κερδών .Ο εν λόγω περιορισμός ευθύνης ισχύει είτε η  υποτιθέμενη ευθύνη βασίζεται σε σύμβαση,αμέλεια,αδικοπραξία,ρητή ευθύνη είτε βασίζεται σε οτιδήποτε άλλο και ακόμη και αν ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της “mybay” ή των θυγατρικών αυτής είχε ενημερωθεί ή θα έπρεπε να γνωρίζει την πιθανότητα πραγματοποίησης των εν  λόγω ζημιών. Σε ορισμένες χώρες ή ορισμένες πολιτικές υποδιαιρέσεις ορισμένων χωρών δεν επιτρέπεται ο περιορισμός της ευθύνης που ορίζεται παραπάνω και επομένως ο εν λόγω περιορισμός ευθύνης ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς. Εάν  οποιοδήποτε τμήμα του παρόντος περιορισμού ευθύνης διαπιστώνεται άκυρο ή ανεφάρμοστο για οποιοδήποτε λόγο, η συνολική ευθύνη της “mybay” και/ή των θυγατρικών αυτής υπό αυτές τις συνθήκες για ευθύνες οι οποίες σε άλλη περίπτωση θα ήταν περιορισμένες, δεν θα  υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100) ευρώ .


Συνολική Συμφωνία

Η παρούσα Συμφωνία συνιστά την συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της "mybay"αναφορικά με την πρόσβασή σας στην παρούσα Ιστοσελίδα και/ή τη χρήση αυτής.

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ από τις 28 Φεβρουαρίου 2015